English  русский українська                                      

 Національні та внутрішні (НТУ "ХПІ") проекти

 

 

 

 

На цій сторінці:


При розробленні та реалізації проектів, орієнтованих на національний освітній ринок, і внутрішніх проектів НТУ "ХПІ" ЛМДО ЦДО прагне забезпечити наступні напрями:

  • Навчання студентів заочної форми на базі навчально-консультаційних центрів (НКЦ) університету
  • Підтримка навчання студентів очної та заочної форми
  • Навчання школярів, підготовка абітурієнтів
  • Навчання інвалідів та інших осіб з особливими потребами
  • Підготовка та перепідготовка викладачів
  • Навчання протягом усього життя (LLL)


 

 

Система дистанційного навчання (СДН) НТУ "ХПІ"

Проект розпочався з моменту створення ЛМДО в 2002 р. і успішно продовжується донині. Є основним проектом ЛМДО та ЦДО. Багато в чому завдяки успішній реалізації цього проекту наш університет входить до числа лідерів системи освіти України в сфері електронного навчання.

Визнанням лідерства університету стали численні золоті медалі, отримані НТУ "ХПІ" на численних міжнародних та національних виставках в номінаціях, пов'язаних з впровадженням ІКТ в навчальний процес. Зокрема така золота медаль отримана на XV Міжнародній виставці освітніх закладів "Сучасна освіта в Україні-2012" (м. Київ, лютий 2012 р.).

Подробиці про проект  >>>>>


 

 

Заочне навчання студентів з повномасштабним використанням інструментів інтерактивного дистанційного навчання

Проект є визначальним для розвитку СДН університету.

Мета проекту - максимально повне використання інструментів дистанційного навчання першого покоління (e-learning 1.0), зокрема LСMS "Система інформаційного менеджменту" через повне забезпечення дистанційними курсами всіх навчальних дисциплін робочих планів спеціальностей, які представлені в навчально-консультаційних центрах (НКЦ) ЦДДН університету .

Пілотний етап проекту, який тоді мав назву "Трансформація заочного навчання в дистанційне", розпочався 8 листопада 2004 р. с принятия соответствующего решения Ученого совета НТУ "ХПИ" з прийняттям відповідного рішення Вченої ради НТУ "ХПІ". Першою кафедрою, яка ризикнула здійснити експеримент, стала кафедра "Хімічної техніки та промислової екології". Перша експериментальна студентська група (ХМЗІ-25 - на фотографії) була сформована в Ізюмському УКЦ за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища".  У червні 2011 р. пілотний етап завершився врученням дипломів спеціалістів студентам цієї групи.

Проект успішно триває.

За 2004 -2012 роки в рамках проекту розроблено понад 250 дистанційних курсів. Нині навчання здійснюється за 4 спеціальностями (крім уже названої  ще "Облік і аудит", Менеджмент організацій "," Комп'ютерні мережі та системи ") на базі 3 НКЦ університету (м. Ізюм, Полтава, Бердянськ).


 

 

LCMS "Система інформаційного менеджменту"

Перша версія навчальної оболонки "Система інформаційного менеджменту" (СІМ) (версія 1.07) була розроблена в 2003 р. фахівцями НТУ "ХПІ" і Харківського інституту управління (ХІУ). Структура, принципи роботи та набір інструментів СІМ був визначений НТУ "ХПІ", а фахівці ХІУ підключилися на стадії програмної реалізації. У 2007 р. СІМ було істотно модернізовано фахівцями НТУ "ХПІ" (версія 2.01).

У наступні роки в СІМ також вносилися доповнення й зміни.
СІМ спроектована і виконана як "система менеджменту навчального процесу" (LMS), з додаванням у версії 2.01 деяких інструментів "системи менеджменту контента" (CMS) (наприклад, iFAQ - інтерактивна база даних питань і відповідей, що часто зустрічаються).

СІМ в версії 2.03 - це навчальна оболонка, яка задовольняє всім сучасним вимогам до LCMS, які використовують в електронному навчанні "версії 1.0" (e-learning 1.0), зокрема стандарту IMS v. 1.2.

Стислий опис СІМ >>>>>

Функції основних користувачів у СІМ:


 

 

Консультаційна служба Центру дистанційної освіти НТУ "ХПІ"

Ідея проекту виникла під впливом досвіду університетів деяких країн Європи, а також в процесі реалізації європейського проекту за програмою TEMPUS IV WETEN. КС ЦДО розпочала свою роботу 15 листопада 2011 р..

Подробиці про проект  >>>>>


Пілотний проект "Освітня блогосфера НТУ "ХПІ"

Проект було реалізовано у січні - червні 2011 р. Його метою була експериментальна перевірка ефективності використання інструментів Web 2.0 за допомогою навчальних блогів в реальном учебном процессе. в реальному навчальному процесі. Проект показав, що студенти та викладачі з великим інтересом і обопільною користю користуються сучасними Web-інструментами.

Подробиці про проект:      


Дистанційні підготовчі курси НТУ "ХПІ" (ДПК)

Створення ДПК розпочалось у вересні 2008 р. ЦДО та ЦДДН університету розробили та затвердили план проекту. Співробітниками ЦДО був проведений семінар для викладачів - розробників / тьюторів дистанційних курсів і численні консультації. До кінця листопада 2008 г. в повній відповідності до програм зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) були розроблені чотири дистанційних курси з найзатребуваніших в НТУ "ХПІ" дисциплін (українська мова, математика, фізика, хімія) і блог проекту. Проте через недоліки тодішніх правил прийому до ВНЗ в 2008/2009 та 2009/2010 навчальних роках ДПК не були затребувані абітурієнтами.

Другий етап проекту розпочався наприкінці 2010 року, коли з'явилися заявки від абітурієнтів, які бажали навчатися на ДПК. З січня 2010 р. й донині на ДПК проводяться регулярні заняття. Випускники ДПК вже навчаються в університеті.

Подробиці на блозі проекту  >>>>>


 

 

Навчання студентів з особливими потребами

У цій сфері реалізовано кілька проектів:

--- Навчання студентів заочного відділення з порушеннями опорно-рухового апарату.

Проект розпочато у грудні 2003 р. на запрошення Харківської обласної державної адміністрації та продовжується донині. З 2009 р. НТУ "ХПІ" щорічно випускає бакалаврів та спеціалістів з цієї категорії студентів.

--- Тренінг "Організація дистанційного консультування фахівців, які працюють з дітьми з вадами зору"

Мікропроект за грантом Українського фонду соціальних інвестицій. Реализовано у 2006 - 2007 роках спільно з Агентством по впровадженню "Сходинки подолання - центр ранньої допомоги дітям з глибокими вадами зору". Проведено 3 семінару-тренінгу загальним обсягом 70 навчальних годин і консультування фахівців кількох громадських організацій, що працюють в даній області.

--- Проект "Вікно у світ"

Мета проекту - створення на прикладі м. Харкова пілотної моделі інтеграції в суспільство і реалізації творчих можливостей дітей з важкими формами порушення здоров'я, що знаходяться на домашньому навчанні, шляхом застосування сучасних інтерактивних технологій. Проект реалізовано в 2003 - 2004 р.р. спільно з Харківським міським Центром молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибору».  Партнерами у цьому проекті були також Головне управління освіти і науки Харківської обласної держадміністрації та Харківське обласне відділення Українського фонду культури. У межах проекту проведено семінари для вчителів шкіл-інтернатів, 2 круглі столи, створено три дистанційних курси ("Фізика-10. Електрична поле", "Практичний курс психології для старшокласників" та "Біологія -10 клас"), які досі використовуються для навчання школярів.


 

 

"Як це буде українською"

З 2003 року функціонує інформаційно-довідковий Web-ресурс, який істотно розширює змістову частину українського сегменту Інтернет, присвячену проблемам української науково-технічної термінології. Містить матеріали з порівняльного аналізу граматичних і лексичних особливостей українського та російського науково-технічних стилів та бази даних, що містять слова й лексеми, що викликають найбільші труднощі при перекладі науково-технічних текстів з російської на українську мову. Ресурс може бути використаний як довідник і тезаурус з фізичних величин і одиниць з можливістю пошуку на українській, російській та англійській мовах.

Сайт ресурсу >>>>>


 

 

Віртуальний демонстраційний практикум з механіки

Практикум разроблено в 2004 -2006 р.р. Є частиною дистанційного курсу "Загальна фізика-1", але може бути використаний автономно в аудиторії. Відмінною особливістю практикуму є інтерактивність, що відповідає основним принципам відкритої дистанційної освіти. Містить понад 20 лекційних демонстрацій. Методичне забезпечення демонстрацій виконав проф. А.Ф.Сук, програмна реалізація - О. М. Майстренко (тоді - студент НТУ "ХПІ").

Сайт ресурсу >>>>>


 

 

Віртуальний лабораторний практикум (ВЛП)

Розроблення практикум розпочалося у 2004 р. та продовжується донині. Частина робіт ВЛП входить в дистанційні курси "Загальна фізика-1, 2, 3". ВЛП може бути використаний автономно в аудиторії.

Містить понад 40 лабораторних робіт з фізики, неруйнівного контролю та електротехніці. Значна частина робіт заснована на принципах віртуальної реальності, решта виконані як Flash-додатки.

Методичне забезпечення лабораторних робіт виконав проф. А.Ф. Сук, програмна реалізація - А. Майстренко, І. Костенко, А. Головін (студенти НТУ "ХПІ").

Описи ряду робіт ВЛП увійшли в навчальний посібник Сук О.П., Синельник І. В., Синельник О. В. "Комп'ютерний лабораторний практикум з фізики" (Харків: Вид-во «Точка», 2011). Книгу видано за підтримки проекту TEMPUS IV WETEN, з нею можна ознайомитися на кафедрі загальної та експериментальної фізики і в Центрі дистанційної освіти НТУ "ХПІ".

Приклад лабораторної роботи ВЛП: віртуальний лаборант виконує роботу "Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника Максвелла"  >>>>>


                                                                                                                                  

на головну сторінку ЛМДО