до змісту

Російський прийменник В (ВО)

Російський прийменник в(во) має велику кількість варіантів перекладу (табл.3). Неврахування цього може призвести до істотних змістових помилок.

Таблиця 4

Українська прийменникова конструкція

Значення вживання прийменникової конструкції: приклади

1.   

у(в) + (З.в.)

Напрям руху, дії: у(в) школу, у(в) місто, у(в)гаманець.

Входження в групу осіб, предметів: у(в) партію, у(в) зграю, у(в) папір

Стан, у який щось переходить: (перетворення води) в пару, в лід, мавп у людей

Указівка на кількість, вагу: (завдовжки) в три метри, (вага) в п’ять грамів.

Термін, строк, момент здійснення: у вихідний день, у вівторок,  у перерву.

2.   

у(в) + (Р.в.)

Приналежність: у(в) мене, у(в) села, в України.

3.   

у(в) + (М.в.)

Місцезнаходження всередині:  у(в) місті, у(в) селі, в Україні.

Термін, строк, момент здійснення: у місяці, у липні,  у серпні.

4.   

до + (Р.в.)

Напрям, мета руху, дії: до школи, до міста, до гаманця, до села, до дачі.

Позначення діяльності, стану, до яких залучають або притягають: (залучити) до праці, (притягти) до відповідальності.

5.   

на + (З.в.)

Стан, у який щось переходить: (перетворення води) на пару, на лід  мавп у людей, (розрізати) на шматки, (розтрощити) на друзки.

Указівка на кількість, вагу: (будинок) на два поверхи, щілина на долоню

Мета, напрям руху, дії: на користь, на село, на дачу.

Строк здійснення:  на місяць, на рік, на тиждень.

6.   

на + (М.в.)

Місцезнаходження : на селі, на місці

7.   

о + (М.в.)

Указівка на час за годинами: о п’ятій годині

8.   

Б/П + (Р.в.)

Указівка на час за роками: минулого року, 1991 року.

9.   

Б/П + (З.в.)

Указівка на кількість, вагу: (завдовжки) три метри, (вагою) п’ять грамів

 

Рядки табл.4

Зверніть увагу!

1 – 3

Російські прийменники у та в мають між собою велику різницю в значеннях, тоді як між українськими прийменниками у та в ніякої різниці немає. Це фонетичні варіанти одного прийменника. Ставити у чи в слід виходячи лише з милозвучності української мови, що вимагає чергувати голосні та приголосні. При цьому слід додержуватися таких правил:

      якщо з двох сусідніх слів, попереднє закінчується на голосну, а наступне починається з голосної, слід ставити прийменник в;

      якщо з двох сусідніх слів, попереднє закінчується на голосну, а наступне починається з приголосної, в переважній більшості випадків слід ставити прийменник в. Виняток становлять ситуації, коли друге слово починається з літер, що їх важко вимовити разом з в, наприклад, пішли у галерею, погляньте у вікно тощо;

      якщо з двох сусідніх слів, попереднє закінчується на приголосну, а наступне починається з голосної, в переважній більшості випадків слід ставити прийменник у. Виняток становлять нечисленні ситуації, коли друге слово починається з літер, що їх важко вимовити разом з у, наприклад, завжди скажемо в умовах, в Україні тощо;

      нарешті, якщо прийменник стоїть між двома голосними, завжди слід вживати тільки у.

Зазначимо, що на початку речення (якщо це не порушує милозвучності) також слід застосовувати прийменник у фонетичній формі у.

1 та 4

У разі позначення напряму руху, дії можливе рівнобіжне використання ПК у(в) + (З.в.) чи до + (Р.в.).

Коли за змістом речення йдеться не тільки про напрям, але й про мету дії чи руху, слід надавати переваги ПК до + (Р.в.). Так само, у разі, коли мовиться про рух у напрямі міста, села, селища, треба ставити ПК до + (Р.в.).

У реченнях, де рух скеровано до предметів, середовищ або мовиться про абстрактні поняття ставиться ПК у(в) + (З.в.).

1, 3, 9

Для вибору ПК, з допомогою якої вказуємо на кількість або вагу, не існує чіткого правила. Наприклад, в українській мові неможливий вислів "Будинок у три вікна (поверхи)", а тільки "Будинок на три вікна (поверхи)". Водночас важко вимовити "Завдовжки на три метри", значно милозвучніше буде "Завдовжки в три метри" або "Завдовжки три метри". Зазначимо, що останнім часом у словосполученнях, де є слова площа, висота, довжина та ін. перевагу надають ПК Б/П + (З.в.).

1 та 5

Для позначення стану, у який щось переходить, можна одночасно користуватися обома ПК у(в) + (З.в.) і на + (З.в.).

Коли йдеться про позначення часового інтервалу, за який щось відбувається, граматично можливі також обидві ПК. У науково-технічній мові, згідно з ДСТУ 3651-97, слід завжди вживати тільки ПК у(в) + (З.в.).

1 та 5

3 та 6

Як краще сказати "поїхав на село" чи "поїхав у село", "живе на селі" чи "живе в селі"? Слід детальніше дослідити зміст усього речення. Якщо ми хочемо сказати, що людина їде або перебуває не в місті, а в сільській місцевості (не в конкретному селі), то треба вжити ПК на + (З.в.) і на + (М.в.). У разі, коли місце, куди людина їде (село, місто, країна) співбесідникам відомі, тоді потрібно застосувати ПК у(в) + (З.в.) і у(в) + (М.в.).

Наголосимо, що, оскільки Україна, як будь-яка інша держава, –  це не абстрактна територія, то, на відміну від російської, завжди слід казати "їхати в Україну", "жити в Україні". Те саме стосується й до таких країн, як Куба, Кіпр тощо.

1, 3, 7, 8

Позначення часу в українській мові становить найбільші складнощі для іноземців. Історично склалося так, що залежно від того, з допомогою якої одиниці здійснено вказівку часу, слід уживати різні ПК. Так треба вживати:

        ПК о + (М.в.) –  при визначенні часу доби: о п’ятій годині;

        ПК у(в) + (З.в.) –  при визначенні часу за днями тижня: у вівторок;

        ПК у(в) + (М.в.) –  при визначенні часу, коли мовиться про місяці року: у серпні;

        ПК Б/П + (Р.в.) –  при визначенні часу за роками: минулого року, 1990 року (а не в 1990 році!).