English  російська  українська

 Центр дистанційної освіти НТУ "ХПІ"


Ельдар Ісмаїлович Вєлієв
керівник Центру дистанційної освіти,
доктор фіз.-мат. наук, академік Академії прикладної радіоелектроніки,

Наукометричні дані: Scopus | Google Scholar | ResearchGate | www.eveliev.com

 

          

    Розробки та проекти ЦДО НТУ "ХПІ"

    (лабораторія менеджменту освіти)

 


     Консультаційна служба ЦДО


              Підрозділи Системи 

   дистанційного навчання НТУ "ХПІ"


Новини СДО НТУ "ХПІ" >>>


 

         Відкриті навчальні ресурси

                           

Центр дистанційної освіти НТУ "ХПІ" (ЦДО НТУ "ХПІ") був створений 2 квітня 2001 року. Центральний офіс Центру, де розташована лабораторія менеджменту освіти, відкрито 17 вересня 2002 г.  До складу ЦДО увійшли також дві лабораторії, що існували раніше: проблемна лабораторія дистанційного навчання та лабораторія нових технологій в освіті.

Мета роботи ЦДО - впровадження в навчальний та науково-дослідний процеси університету сучасних інформаційних освітніх технологій (електронного навчання), насамперед дистанційної форми навчання.

            Основні напрями діяльності              Центру дистанційної освіти НТУ "ХПІ":

  • развиток та менеджмент Системи дистанційного навчання (СДН) університету,

  • маркетинг освітніх та науково-методичних послуг НТУ "ХПІ" в сфері електронного навчання,

  • підготовка менеджерів, розробників та інструкторів (тьюторів) дистанційних курсів,

  • проведення науково-методичних і педагогічних досліджень з теорії та практики електронного навчання,

  • забезпечення співробітництва університету з національними та міжнародними освітніми інституціями, що працюють у царині електронного навчання, іншими учасниками ринку дистанційної освіти.