English русский українська

   

Публікації щодо проекту

РЕАЛЬНІ ЗНАННЯ ЧЕРЕЗ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР INTERNET!

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА

НТУ "ХПІ" 

 

ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ 

ШТАТУ  АЙОВА

 

 

За підтримки

 

 

За участі

университетів України

                                                                                                                                         Сумський державний університет 

Сумський державний педагогічний університет  ім. О.С. Макаренка

 

 

та підприємств України

 

Викладачами університету та співробітниками Центру дистанційної освіти  НТУ "ХПІ"

 РОЗРОБЛЕНІ І ВИКЛАДАЛИСЯ ПРОТЯГОМ РОКУ ВІСІМ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ДЛЯ БІЛЬШЕ НІЖ 40 ІНЖЕНЕРІВ З п'яти ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Протягом 19 теоретичних та  практичних занять з неперервним тестовим самоконтролем слухач одержує знання щодо ідей та методів, які лежать в основі сучасних ультразвукових, електромагнітних і оптичних засобів неруйнівного контролю, з допомогою віртуальних тренажерів набуває навичок роботи з низкою поширених систем контролю.  
Десять занять курсу, споряджених анімаційними підказками,  дають змогу набути практичних навичок роботи із сучасними програмними засобами проектування –  CAD-системою SolidWorks 2001 та універсальним кінцево-елементним пакетом ANSYS.
Курс, корисний для людини, що розпочинає свій шлях у “всесвітньому павутинні”. Допоможе набути первинних умінь та навичок з використання електронної пошти, навігації в Інтернет, пошуку інформації, створення найпростіших веб-сторінок, роботи в телеконференціях.
Курс складається з 3 частин загальним обсягом 20 годин. Пропонує виклад основних понять потужного засобу проектування – системи Рro/ENGINEER, надає базовий набір знань та навичок з проектування деталей та їхнього збирання. На прикладі створення моделі калькулятора проілюстровані основні етапи роботи в системі, що вивчається. Застосовано анімаційні підказки, покроковий самоконтроль.
Курс містить стислий проте докладний опис трьох сучасних методів обробки матеріалів: низькотемпературної плазмової, вакуумного осадження та поверхневого пластичного деформування. Одержані з їх допомогою покриття істотно розширюють сферу застосування деталей, уможливлюють заміну традиційних матеріалів. Понад 100 унікальних фотографій, схем та рисунків, багата бібліотека професійних посилань.
Курс розраховано на інженерів, конструкторів і розробників, які бажають набути знань у сфері маркетингу. На конкретних прикладах розглянуто методи вдосконалювання товарної інноваційної політики підприємства, маркетингу наукомісткої продукції. 
Курс, у якому широко застосовані відео матеріали й тренінгові методи. Присвячений розгляду етапів та інструментів менеджменту проектів. Допоможе набути навичок планування, управління ресурсами й бюджетом.

Зміст цього курсу подано тільки на компакт-дисках.

Курс “Основи цивілізованого спілкування” присвячено формуванню культури спілкування сучасної людини. Велику увагу приділено технології розв’язання комунікативних задач протягом виробничої та гуманітарної діяльності.

 

Професійному зростанню жінок сприяло й стажування випускниць Центру Кар'єри в Центрі дистанційної освіти НТУ "ХПІ"