главня страница СИМ (для корректного завершения пользовательского сеанса рекомендуется пользоваться специальной опцией "Выход")
 Ресурси

Система інформаційного менеджменту (СІМ) містить об'єднані в програми дистанційні курси та бібліотеку інших електронних навчальних ресурсів (повнотекстові навчально-методичні матеріали), розроблених викладачами НТУ "ХПІ". Право інтелектуальної власності на ресурси належить їхнім авторам.

Станом на 01.12.2012 бібліотека СІМ містить 1587 повнотекстових навчальних ресурсів.

Доступ до ресурсів СІМ є можливим тільки після реєстрації користувача у системі як студента або викладача та її підтвердження адміністрацією СІМ. Для отримання доступу тільки до бібліотеки СІМ досить зареєструватися тільки як користувач ресурсів.

Увага! Реєстрація корситувачів у ролі "Абітурієнт" тимчасово не проводиться!

Студенти, викладачі та співробітники НТУ «ХПІ», що правильно вказали в своїх реєстраційних формах УСІ свої характеристики, дістають доступ до ресурсів системи одразу після їхньої аутентифікації.

Доступ інших користувачів СІМ визначають спеціальні умови для кожного ресурсу окремо. Для одержання інформації просимо звертатися до адміністратора СІМ.

Усі користувачі СІМ одразу після реєстрації дістають доступ до внутрішнього поштового серверу системи, який забезпечує обмін інформацією всередині співтовариства користувачів СІМ. При виникненні питань, пов'язаних з реєстрацією, зв'яжіться з допомогою внутрішньої пошти СІМ з адміністратором (admin@sim).

У системі розташовані програми дистанційних курсів (таблиця). За бажанням користувачів кожний з курсів можна вивчати окремо. Вказівки в графі "Статус" означають таке:

  • Навчання - курс використовується в учбовому процесі, заявки на навчання приймаються лише за погодження з адміністрацією НТУ "ХПІ" (довідки - адміністратор СІМ).

  • Активний - курс підготовано для навчання, прийом заявок на навчання проводить адміністрація СІМ (умови приймання заявки описано в анотації курса).

  • Редагування -  проводиться розроблення або реконструкція курсу, заявки на навчання тимчасово не приймаються. 

Таблиця Дистанційні курси, які містить СІМ

Дистанційні підготовчі курси

Назва курсу

Автори

Анотація

Статус

2

Українська мова та література

Активный

2

Математика

Активный

3

Фізика

Активный

4

Хімія

Активный

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища

1 курс, 1 семестр

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Вступ до навчальних Інтернет-технологій

Навчання

2

Вища математика-1 (ЕОНС)

Навчання

3

Обчислювальна техніка та основи програмування

Навчання

4

Геологія з основами геоморфології

Навчання

5

Заповідна справа

Навчання

6

Іноземна мова (English) - 1 (ЕОНС)

Навчання

7

Загальна гідрологія

Навчання

8

Загальна хімія

Навчання

9

Ґрунтознавство

Навчання

10

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

Навчання

11

Метеорологія і кліматологія

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища

1 курс, 2 семестр

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Основи загальної екології

Редагування

2

Іноземна мова (English) - 2 (ЕОНС)

Редагування

3

Вища математика - 2 (ЕОНС)

Редагування

4

Органічна хімія

Редагування

5

Історія України

Редагування

6

Ділова українська мова

Редагування

7

Українська і світова культура. Етика

Редагування

8

Релігієзнавство

Редагування

9

Іноземна мова (Deutch) - 2 (ЕОНС)

Редагування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища

2 курс, 3 семестр

1

Управління природоохоронною діяльністю

Навчання

2

Радіоекологія

Навчання

3

Основи ведення сільского господарства та охорона земель

Навчання

4

Екологія людини

Навчання

5

Банки екологічної інформації

Навчання

6

Основи екологічної безпеки територій та акваторій

Навчання

7

Соціологія

Навчання

8

Біологія (3 семестр)

Навчання

9

Основи гідробіології

Навчання

10

Біогеохімія

Навчання

11

Інженерна графіка

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

2 курс, 4 семестр

1

Інформатика та системологія

Редагування

2

Біологія (4 семестр)

Редагування

3

Філософія та логіка

Редагування

4

Історія науки та техніки

Редагування

5

Фізика (ЕОНС-4)

Редагування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

3 курс, 5 семестр

1

Ландшафтна екологія

Навчання

2

Техноекологія

Навчання

3

Топографія з основами мапографії

Навчання

4

Соціальна екологія

Навчання

5

Основи економічних теорій

Навчання

6

Безпека життєдіяльності

Навчання

7

Загальна хімічна технологія

Навчання

8

Процеси та апарати природоохоронних технологій з основами гідравліки (5 семестр)

Навчання

9

Прикладна механіка

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

3 курс, 6 семестр

1

Екологічна експертиза

Редагування

2

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Редагування

3

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища

Редагування

4

Природоохоронне інспектування

Редагування

5

Основи САПР та інформатики

Редагування

6

Метрологія, стандартизація, сертификація і акредитація

Редагування

7

Політологія

Редагування

8

Процеси та апарати природоохоронних технологій з основами гідравлики (6 семестр)

Редагування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

4 курс, 7 семестр

1

Процеси та апарати природоохоронних технологій з основами гідравлики (7 семестр)

Навчання

2

Основи права

Навчання

3

Моніторинг навколишнього середовища

Навчання

4

Нормування антропогенних навантажень на природнє середовище

Навчання

5

Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води

Навчання

6

Автоматизований контроль та прилади вимірювань параметрів середовища

Навчання

7

Фізична хімія дисперсних систем

Навчання

8

Технологія виробництва та промекологія

Навчання

9

Енергоощадні технології

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

4 курс, 8 семестр

1

Основи екологічної культури

Навчання

2

Основи конституційного права України

Навчання

3

Технологія утилізації газових викидів, твердих відходів та шлаків

Навчання

4

Урбоекологія

Навчання

5

Екологічне право

Навчання

6

Економіка природокористування

Навчання

7

Теорія та конструювання екологічно безпечних реакторів

Навчання

8

Основи охороги праці

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

5 курс, 9 семестр

1

Етика ділових стосунків

Навчання

2

Організація виробництва та маркетинг (ЕОНС)

Навчання

3

Теорія систем в екології

Навчання

4

Екологічні принципи сталого розвитку країни

Навчання

5

Керування техногенною та екологічною безпекою

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

5 курс, 10 семестр

1

Утилізація та рекуперація відходів

Навчання

2

Розрахунок та проектування промислових викидів на ЕОМ

Навчання

3

Охорона праці в галузі

Навчання

4

Философські проблеми екології

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Екологія та охорона навколишнього середовища -

5-6 курси, 11-12 семестри

1

Основи створення маловідходних технологій

Навчання

2

Промислова екологія та раціональне використання ресурсів

Навчання

3

Обладнання виробництв та основи проектування екологічно безпечних виробництв із застосуванням САПР

Навчання

4

Дипломний проект спеціаліста (12 семестр)

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Менеджмент организацій

(семестр зазначено в дужках перед назвою курсу)

1

(1) Іноземна мова професійного спілкування (English)

Навчання

2

(1) Іноземна мова професійного спілкування (Deutch)

Навчання

3

(1) Українська мова професійного спілкування

Навчання

4

(1) Вища математика

Навчання

5

(1) Основи економічної теорії

Навчання

6

(1) Системи технологій

Навчання

7

(1) Інформатика та комп'ютерна техніка

Навчання

8

(1) Вступ до навчальних Інтернет-технологій

п

и

Навчання

9

(1) Вступ до спеціальності

Навчання

10

(2) Іноземна мова професійного спілкування (Deutsch-2)

Навчання

11

(2) Іноземна мова професійного спілкування (English-2)

Навчання

12 (2) Історія України

Навчання

13 (2) Теорія ймовірності та математична статистика

Навчання

14 (2) Комп'ютері мережі та телекомунікації

Навчання

15 (2) Мікроекономіка

Навчання

16 (2) Економіка підприємства

Навчання

17 (2) Основи екології

п

и

Навчання

18

(3) Іноземна мова (English-3)

Навчання

19 (3) Іноземна мова (Deutsch-3)

Навчання

20 (3) Релігієзнавство. Етика та естетика. Культурологія

Навчання

21 (3) Макроекономіка

Навчання

22 (3) Економіко-математичне моделювання

Навчання

23 (3) Гроші та кредит

Навчання

24 (3) Основи менеджменту

Навчання

25 (3) Міжнародні економічні відносини

Навчання

26

(4) Іноземна мова професійного спілкування (English-4)

Навчання

27

(4) Іноземна мова професійного спілкування (Deutsch-4)

Навчання

28 (4) Філософія. Логіка

Навчання

29 (4) Фінанси

Навчання

30 (4) Маркетинг

Навчання

31 (4) Управління ресурсами та витратами

Навчання

32 (4) Методи прийняття управлінськи рішень

Навчання

33 (4) Підприємницьке право

Навчання

34

(5) Бухгалтерський облік

Навчання

35 (5) Соціологія

Навчання

36 (5) Статистика

Навчання

37 (5) Фінанси підприємства

Навчання

38 (5) Операційний менеджмент

Навчання

39 (5) Економика праці та соціально-трудові стосунки

Навчання

40 (5) Промисловий менеджмент

Навчання

41 (5) Історія економіки та економічної думки

Навчання

42

(6) Организація виробництва

Навчання

43 (6) Промисловий маркетинг

Навчання

44 (6) Інвестування

Навчання

45 (6) Страхування

Навчання

46 (6) Аудит

Навчання

47 (6) Логістика

Навчання

48 (6) ОБЖД. Охорона праці

Навчання

49 (6) Правознавство

Навчання

50 (6) Основи педагогіки та психології

Навчання

51 (7) Основи зовнішньоекономічної діяльності

Навчання

52 (7) Контроллінг

Навчання

53 (7) Трудове право

Навчання

54 (7) Економіка та организація інноваційної діяльності

Навчання

55 (7) Патентно-кон'юнктурні дослідження

Навчання

56 (7) Керівництво персоналом

Навчання

57 (7) Виробничий дизайн та ергономіка

Навчання

58 (8) Організація та методика економічного анализу

Навчання

59 (8) Організация праці менеджера

Навчання

60 (8) Інформаційні системи в менеджменті

Навчання

61 (8) Планування діяльності підприємства

Навчання

62 (8) Політологія

Навчання

63 (9) Інвестиційний менеджмент

Навчання

64 (9) )  Інтелектуальна власність

Навчання

65 (9) Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

Навчання

66 (9) Договірне право

Навчання

67 (9) Охорона праці в галузі

Навчання

68 (9) Публічне адміністрування

Навчання

69 (9) Фінансовий менеджмент

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Облік та аудит

(семестр зазначено в дужках перед назвою курсу)

1

(1) Економічна інформатика

Навчання

2

(1) Регіональна економіка (РегЕк)

Навчання

2

(1) Регіональна економіка (екологія)

Навчання

3

(1) Математика для економистів

Навчання

4

(1) Політична економія

Навчання

5

(1) Культурологія

Навчання

6

(1) Історія України

Навчання

7

(1) Іноземна мова професійного спілкування (English)

Навчання

8

(1) Іноземна мова професійного спілкування (Deutch)

Навчання

9

(2) Філософія (філософія, логіка)

Навчання

10 (2) Філософія (релігієзнавство)

Навчання

11 (2) Українська мова

Навчання

12 (2) Університетська освіта

Навчання

13 (2) Мікроекономіка

Навчання

14 (2) Економіка підприємства

Навчання

15 (2) Математика для економістів

Навчання

16 (2) Іноземна мова професійного спілкування (English-2)

Навчання

17 (2) Іноземна мова професійного спілкування (Deutsch-2)

п

и

Навчання

18

(3) Соціологія

Навчання

19 (3) Основи права (правознавство)

Навчання

20 (3) Макроекономіка

Навчання

21 (3) Гроші та кредит

Навчання

22 (3) Менеджмент

Навчання

23 (3) Управління ресурсами та витратами

Навчання

24 (3) Іноземна мова (English-3)

Навчання

25 (3) Іноземна мова (Deutsch-3)

Навчання

26

(4) Економіко-математичне моделювання

Навчання

27 (4) Баланси

Навчання

28 (4) Організація виробництва

Навчання

29 (4) Інвестування

Навчання

30 (4) Фінанси

Навчання

31 (4) Страхування

Навчання

32 (4) Бухгалтерський облік - 1

Навчання

33 (4) Іноземна мова професійного спілкування (English-4)

Навчання

34 (4) Іноземна мова професійного спілкування (Deutsch-4)

Навчання

35

(5) Бухгалтерський облік - 2

Навчання

36 (5) ОБЖД Охорона праці

Навчання

37 (5) Політологія

Навчання

38 (5) Історія економіки та економичної думки

Навчання

39 (5) Маркетинг

Навчання

40 (5) Статистика

Навчання

41 (5) Інформаційні системи та технології в обліку

Навчання

42

(6) Міжнародні економічні відносини

Навчання

43 (6) Национальна економіка

Навчання

44 (6) Організація та методика економічного анализу

Навчання

45 (6) Облік у банках

Навчання

46 (6) Фінансовий облік-1

Навчання

47 (6) Бухгалтерський облік у галузях народного господарства

Навчання

48 (6) Операційний менеджмент

Навчання

49 (7) Психологія та педагогіка

Навчання

50 (7) Економіка праці та соціально-трудові стосунки

Навчання

51 (7) Управлінський облік

Навчання

52 (7) Фінансовий облік - 2

Навчання

53 (7) Аудит

Навчання

54 (7) Економічна статистика

Навчання

55 (7) Оподаткування підприємств

Навчання

56 (8) Облік у бюджетних установах

Навчання

57 (8) Господарче та фінансове право

Навчання

58 (8) Психологія управління

Навчання

59 (8) Контроль та ревізія

Навчання

60 (8) Облік у закордонних країнах

Навчання

61 (9) Облік зовнішньоекономічної діяльності

Навчання

62 (9) Аналіз господарської діяльності

Навчання

63 (9) Звітність підприємства

Навчання

64 (9) Податкова звітність

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Комп'ютерні мережі та системи

(семестр зазначено в дужках перед назвою курсу)

1

(1) Іноземна мова професійного спілкування (English)

Навчання

2

(1) Іноземна мова професійного спілкування (Deutch)

Навчання

3

(1) Історія України

Навчання

4

(1) Вища математика - 1

Навчання

5

(1) Фізика - 1

Навчання

6

(1) Інженерна графіка

Навчання

7

(1) Основи комп'ютерної техніки

Навчання

8

(1) Програмування

Навчання

9

(2) Українська мова за професійним спрямуванням

Навчання

10 (2) Вища математика - 2

Навчання

11 (2) Фізика - 2

Навчання

12 (2) Комп'ютерне конструювання

Навчання

13 (2) Теорія електричних і магнітних кіл

Навчання

14 (2) Програмування - 2

Навчання

15 (2) Іноземна мова професійного спілкування (English-2)

Навчання

16

(3) Вища математика - 3

Навчання

17 (3) Фізика-3

п

и

Навчання

18 (3) Дискретна математика

Навчання

19 (3) Історія науки й техніки

Навчання

20 (3) Філософія та логіка

Навчання

21 (3) Системне програмування

Навчання

22 (3) Іноземна мова (English-3)

Навчання

23

(4) Комп'ютерна електроніка та схемотехніка

Навчання

24 (4) Прикладна теорія цифрових автоматів

Навчання

25 (4) Обчислювальні алгоритми та структури даних

Навчання

26 (4) Архітектура комп'ютерів

Навчання

27 (4) Організация баз даних

Навчання

28 (4) Релігієзнавство. Етика та естетика. Культурологія

Навчання

29 (4) Іноземна мова професійного спілкування (English-4)

Навчання

30 (4) Іноземна мова професійного спілкування (Deutsch-4)

Навчання

31 (5) Комп'ютерні мережі

Навчання

32 (5) Комп'ютерна системотехніка

Навчання

33 (5) Основи обчислювального інтелекту

Навчання

34 (5) Теорія ймовірності, ймовірнісні методи проектування систем

Навчання

35 (5) Системне програмне забезпечення

Навчання

36 (5) Основи педагогіки та психології

Навчання

37 (5) Соціологія

Навчання

38 (6) Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

Навчання

39 (6) Автоматизоване проектування комп'ютерних систем і мереж

Навчання

40 (6) Периферійні пристрої

Навчання

41 (6) Системний аналіз та комп'ютерне моделювання

Навчання

42 (6) ОБЖД та охорона праці

Навчання

43 (6) Екологія

Навчання

44 (6) Основи економічних теорій

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬМенеджмент персоналу -

2 курс, 4 семестр

1

Фінанси

Редагування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Економічна кібернетика - 1 курс, 1 семестр

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Вступ до навчальних Інтернет-технологій

Навчання

2

Вища математика-1 (ЕК)

Навчання

3

Розміщення продуктивних сил

Навчання

4

Іноземна мова-1 (за професійним спрямуванням)

Навчання

5

Інформатика та комп'ютерна техніка-1

Навчання

6

Історія України

Навчання

7

Політекономія

Навчання

8

Економічна історія

Навчання

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Економічна кібернетика - 1 курс, 2 семестр

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Вступ до навчальних Інтернет-технологій

Навчання

2

Релігієзнавство ЕК

Навчання

3

Українська мова професійного спілкування

Навчання

4

Іноземна мова (2 семестр)

Навчання

5

Мікроекономіка

Навчання

6

Історія економічних учень

Навчання

7

Вища математика (2 семестр)

Навчання

8

Інформатика та комп'ютерна техніка (2 семестр)

Навчання

ЕВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "TEMPUS"

Проект WETEN - Освітня мережа викладачів «Захід-Схід»

Назва курсу

Автори

Анотація

Статус

1

Технології та ресурси електронного навчання

Активний

СПІЛЬНА ПРОГРАМА

НТУ «ХПІ» та Університету штату Айова (США)

«Упровадження дистанційної освіти для професійного зростання жінок-інженерів в Україні»

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Сучасні методи неруйнівного контролю в машинобудуванні

Активний

2

Інформаційні системи для проектування та інженерного аналізу машинобудівних конструкцій

Активний

3

Основи проектування в системі Pro/ENGINEER

Активний

4

Нові функціональні матеріали машинобудування, одержувані шляхом поверхневого зміцнення

Активний

5

Маркетинг для інженерів

Активний

6

Культура цивілізованого спілкування, або вступ до технологій сучасних комунікацій

Активний

ПРОГРАМА "Вікно в світ"

(за підтримки Харківської міської Ради)

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Фізика-10. Електричне поле

Активний

2

Практичний курс психології для старшокласників

Активний

3

Біологія (10 клас)

Активний

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

(5 курс)

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Фінансовий менеджмент

Редагування

2

Міжнародні кредитно-розрахункові валютні операції

Розроблення

3

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Розроблення

4

Міжнародний маркетинг

Розроблення

5

Сучасні проблеми фінансового менеджменту

Редагування

6

Ділова іноземна мова

Редагування

7

Фінансові системи в зарубіжних країнах

Проектування

8

Контролінг – IІ

Проектування

9

Інноваційний менеджмент

Проектування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: Програмне забезпечення автоматизованих систем

(5 курс)

Назва курсу

Автори

Аннотація

Статус

1

Організація виробництва та маркетингу

Навчання

2

Теорія ухвалення рішень

Навчання

3

Імітаційне моделювання складних систем

Навчання

4

Проектування інформаційних систем управління

Навчання

5

Проектування та експлуатація систем захисту інформації

Навчання

6

Технології аналізу корпоративної інформації

Навчання

7

Адміністрування корпоративних інформаційних систем

Навчання

8

Інтеграція корпоративних інформаційних систем

Навчання

9

Основи метрології та стандартизації

Навчання

10

Управління розвитком соціально-економічних систем

Навчання

11

Охорона праці в галузі

Проектування

ОКРЕМІ КУРСИ

(назва курсу збігається з назвою програми/спеціальності)

Название курса

Авторы

Аннотация

Статус

1
Експлуатація та обслуговування колісно-гусеничних машин
Редагування

2

Інженерна графіка

Навчання